رابطه بین ضخامت اجرایی و نفوذپذیری روسازی آسفالتی

رابطه بین ضخامت اجرایی و نفوذپذیری روسازی آسفالتی: 1- طبق استاندارد‌ها، حداقل ضخامت لایه باید دو تا سه برابر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها باشد. ۲- حداکثر ضخامت با توجه به شرایط اجرایی و نوع غلتک‌ها مشخص می‌شود. ۳- طبق استاندارد انیستو آسفالت، وقتی از غلتک ویبره و یا لاستیکی استفاده می‌کنیم، ماکزیمم ضخامت مجاز لایه به‌صورت […]
Read more

شرایط آب و هوایی در اجرای روسازی آسفالتی

شرایط آب و هوایی در اجرای روسازی آسفالتی امری بسیار مهم میباشد به واسطه محدودیت‌هایی که در بسیاری از آیین‌نامه‌ها از لحاظ درجه حرارت هوا هنگام پخش آسفالت گرم آورده شده است، عمل پیمانکاران برای اجرای روسازی‌های آسفالتی گرم محدود به تعدادی از ماه‌های سال می‌باشد. آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران(نشریه۲۳۴) در بند(۹-۱۶) تصریح می‌کند […]
Read more

۵ فناوری جاده ای هوشمند در آینده

  علی رغم تمام پیشرفت های تکنولوژیک صورت گرفته بر روی وسایل نقلیه، دستگاه های تلفن همراه و خودورها، تغییرات چندانی بر روی جاده های آسفالتی صورت نگرفته است! اما گویا زمان آن فرا رسیده است. به گزارش کلیک، تا به امروز تغییرات وسیعی بر روی خودروها انجام شده است که عمدتا بر روی بهینه […]
Read more