شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

شاخصهاي قطعي تعديل مربوط به دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران، به پيوست »شاخصهاي قطعي تعديل دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 »از نوع گروه اول (لازم الاجرا) […]
Read more

دانلود فایل های فهرست بها سال 1398

فهرست بها 98  که به تفکیک در پایین همین صفحه جهت دانلود قرار داده شده است شامل رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه، راه آهن و باند فرودگاه، راهداری، نگهداری ،تعمیر ،روسازی و ابنیه خطوط راه آهن، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، چاه، آبیاری و زهکشی، سد‌سازی، شبکه جمع آوری و انتقال […]
Read more