رابطه بین ضخامت اجرایی و نفوذپذیری روسازی آسفالتی:

1- طبق استاندارد‌ها، حداقل ضخامت لایه باید دو تا سه برابر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها باشد.

۲- حداکثر ضخامت با توجه به شرایط اجرایی و نوع غلتک‌ها مشخص می‌شود.

۳- طبق استاندارد انیستو آسفالت، وقتی از غلتک ویبره و یا لاستیکی استفاده می‌کنیم، ماکزیمم ضخامت مجاز لایه به‌صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. معمولا ضخامت لایه به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر محدود می‌شود.

۴- هرقدر ضخامت لایه آسفالتی زیادتر باشد، به علت آنکه حرارت را در مدت زمان بیشتری در خود نگه می‌دارد، زمان لازم برای تکمیل تراکم قشر و در نتیجه حصول تراکم نسبی مشخصه، زیادتر است.

۵- وقتی ضخامت اجرایی افزایش پیدا می‌کند، پتانسیل نفوذپذیری کاهش پیدا می‌کند.

۶- برای رسیدن به نفوذپذیری مناسب، مقدار ۳ تا ۵ برای نسبت ماکزیمم ضخامت اجرایی به بزرگترین اندازه اسمی مصالح سنگی پیشنهاد می‌شود.

۷- زمانی که پتانسیل سردکنندگی شرایط محیطی افزایش می‌یابد(دمای پایین هوا، دمای پایین اساس، وزش شدید باد) افزایش ضخامت اجرایی توصیه می‌شود.

روسازی راه، سازه­ای است که روی بستر طبیعی و یا اصلاح شده، با هدف بوجود آوردن یک سطح هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده ­ کنندگان از راه و فرودگاه، احداث می ­ گردد.

  هدف اصلی از اجرای روسازی، کاهش تنش­های ناشی از بار چرخ خودروها به میزان قابل تحمل برای خاک بستر، با افزایش سطح باربر می­باشد. جهت طرح و محاسبه ضخامت روسازی راه باید رفتار خاک بستر و لایه ­ های روسازی را تحت شرایط عبور ترافیک تعیین نمود و مشخصات مصالح و ضخامت لایه ­ ها را نیز می­بایست آنچنان انتخاب نمود که در طی دوره طرح قابلیت تحمل ترافیک مورد نظر را تحت شرایط مختلف دارا باشند.