رابطه بین ضخامت اجرایی و نفوذپذیری روسازی آسفالتی:

۱- طبق استاندارد‌ها، حداقل ضخامت لایه باید دو تا سه برابر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌ها باشد.

 

 

۲- حداکثر ضخامت با توجه به شرایط اجرایی و نوع غلتک‌ها مشخص می‌شود.

 

 

۳- طبق استاندارد انیستو آسفالت، وقتی از غلتک ویبره و یا لاستیکی استفاده می‌کنیم، ماکزیمم ضخامت مجاز لایه به‌صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. معمولا ضخامت لایه به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر محدود می‌شود.

 

 

۴- هرقدر ضخامت لایه آسفالتی زیادتر باشد، به علت آنکه حرارت را در مدت زمان بیشتری در خود نگه می‌دارد، زمان لازم برای تکمیل تراکم قشر و در نتیجه حصول تراکم نسبی مشخصه، زیادتر است.

 

 

 

۵- وقتی ضخامت اجرایی افزایش پیدا می‌کند، پتانسیل نفوذپذیری کاهش پیدا می‌کند.

 

 

 

۶- برای رسیدن به نفوذپذیری مناسب، مقدار ۳ تا ۵ برای نسبت ماکزیمم ضخامت اجرایی به بزرگترین اندازه اسمی مصالح سنگی پیشنهاد می‌شود.

 

 

۷- زمانی که پتانسیل سردکنندگی شرایط محیطی افزایش می‌یابد(دمای پایین هوا، دمای پایین اساس، وزش شدید باد) افزایش ضخامت اجرایی توصیه می‌شود.