فهرست بها 98  که به تفکیک در پایین همین صفحه جهت دانلود قرار داده شده است شامل رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه، راه آهن و باند فرودگاه، راهداری، نگهداری ،تعمیر ،روسازی و ابنیه خطوط راه آهن، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، چاه، آبیاری و زهکشی، سد‌سازی، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، انتقال و توزیع آب روستایی، ساخت و ترمیم قنات، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و منابع طبیعی، نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی می باشد که در تاریخ 28 اسفند 97 ابلاغ گردید.جهت راحتی شما عزیزان تمامی این فهرست ها به صورت کامل جهت دانلود قرار داده شده است:

دانلود فهرست بهای رشته ابنیه 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته تاسیسات برقی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته سد سازی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته راهداری 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته چاه 98 ( pdf )


دانلود فهرست بها ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 98 ( pdf )


دانلود فهرست بها نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی سال 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 98 ( pdf )


دانلود فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 98 ( pdf )


 

فهرست بها 98 به صورت فایل اکسل (Excel) – به زودی…

دانلود اکسل فهرست بهای رشته ابنیه 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته تاسیسات برقی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته سد سازی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته راهداری 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته چاه 98


دانلود اکسل فهرست بها ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 98


دانلود اکسل فهرست بها نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی سال 98


دانلود اکسل فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 98


دانلود اکسل فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 98