ایران
خوزستان البرز ایلام بوشهر تهران چهار محال و بختیاری خراسان شمالی زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کرمان گلستان لرستان مازندران همدان یزد گیلان خراسان رضوی

خوزستان

- فروش تجهیزات ترافیکی به استان خوزستان در سال 96

- تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان خوزستان در سال 96

- تامبن و نگهداری سیستمهای روشنایی در استان خوزستان در سال 96

مشاهده بیشتر

البرز

- فروش تجهیزات ترافیکی به شهرداری هشتگرد کرج در سال 96

- اجرای خط کشی سرد در استان البرز در سال 94

نمایش بیشتر

ایلام

- تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان ایلام در سال 97

- تولید و نصب چراغهای چشمک زن در استان ایلام در سال 90

- اجرای شیار لرزاننده راه ها 99

نمایش بیشتر

بوشهر

- تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان بوشهر حوزه شهرستان دیر در سال 97

- تهیه رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید و تینر 1400

نمایش بیشتر

تهران

- جدول کشی و اجرای اصلاح هندسی برای شهرداری منطقه 6 تهران در سال 90

- اجرای خط کشی سرد در 5 بخش از شهرداری تهران در سال 92

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی کمربندی جنوبی تهران 1400

نمایش بیشتر

چهار محال و بختیاری

- خرید چراغ چشمکزن خورشیدی شهر کرد

نمایش بیشتر

خراسان شمالی

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان خراسان شمالی در سال 96

- تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان خراسان رضوی در سال 96

- تولید و فروش چراغ های پلیس و دوربین های کنترل سرعت مجازی به استان خراسان شمالی در سال 96

نمایش بیشتر

زنجان

- تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان زنجان در سال 96

نمایش بیشتر

سمنان

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان سمنان در سال 97

- اجرای شیارهای لرزاننده در سطح استان سمنان در سال 92

- اجرای امحاء خط استان سمنان در سال 92

نمایش بیشتر

سیستان و بلوچستان

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی در استان سیستان و بلوچستان در سال 97

- فروش تجهیزات ترافیکی به استان سیستان و بلوچستان در سال 97

- خرید چشم گربه ای یک طرفه زاهدان 1400

نمایش بیشتر

فارس

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان لارستان در سال 96

- اجرای شیارهای لرزاننده در استان فارس در سال 94

نمایش بیشتر

قزوین

- جرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان قزوین در سال 95

- اجرای شیارلرزاننده و خرید اقلام ترافیکی 98

نمایش بیشتر

قم

- اجرای شیارهای لرزاننده طول در کل استان قم در سال90 به طول 100 کیلومتر

- فروش و نصب چشم گربه ای در استان قم در سال 91 به تعداد 50000 عدد

نمایش بیشتر

کرمان

- خرید تجهیزات ترافیکی جهت ایمن سازی محورهای اصلی و فرعی 1400

- تهیه رنگ و اجرای خط سرد ترافیکی 1400

- تهیه مصالح و اجرای خط سرد ترافیکی 1400

نمایش بیشتر

گلستان

- اجرای شیارهای لرزاننده در استان گلستان در سال 94

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان گلستان در سال 96

- خرید چراغ چشمکزن برقی و سولار 1401

نمایش بیشتر

لرستان

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در استان لرستان در سال 97

نمایش بیشتر

مازندران

- روشنائی جاده ای در محورهای استان مازندران 10 کیلومتر در سال 90

- اجرای روشنایی محوری و تونلی در محور گدوک فیروزکوه در سال 91

- روشنائی تونل هراز در سال 91

نمایش بیشتر

همدان

- اجرای خط کشی سرد ترافیکی و خط گرم اسپری در استان همدان در سال 93

- اجرای شیارهای لرزاننده طولی و عرضی در محور ساوه – همدان در سال 95

- تهیه و اجرای رنگهای دوجزیی در استان همدان در سال 96

نمایش بیشتر

یزد

- خطکشی سرد راه ها شهرستانهای بافق و بهاباد 98

- خطکشی سرد راه ها شهرستان میبد و مهریز و تفت 99

- اجرای شیار لرزاننده 1401

نمایش بیشتر

گیلان

- اجرای خط کشی سرد در استان گیلان درسال 92

نمایش بیشتر

خراسان رضوی

-تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی در استان خراسان رضوی در سال 96

اجرای روشنایی تقاطع باغچه – نیشابور در استان خراسان رضوی در سال 97

اجرای روشنایی محور کلات – درگز در استان خراسان رضوی در سال 97

نمایش بیشتر