شیار لرزاننده

شیار لرزاننده یا شیار لرزان، شیارهای افقی کوچکی هستند که بر روی سطح جاده‌ها و بزرگراه‌ها حک می‌شوند. این شیارها وقتی خودرو از روی آن‌ها عبور می‌کند، لرزش و صدای مشخصی ایجاد می‌کنند. هدف اصلی این شیارها افزایش ایمنی جاده‌ای است.

شیار لرزاننده
شیار لرزاننده

اهداف و کاربردها

انواع شیارهای لرزاننده

در مجموع، شیارهای لرزاننده ابزار مؤثری برای افزایش ایمنی جاده‌ای هستند، اما باید با توجه به شرایط خاص هر جاده و با دقت مورد استفاده قرار گیرند تا تأثیرات منفی آن‌ها به حداقل برسد.

شیار لرزاننده