رنگ ترافیکی

رنگ‌های ترافیکی به منظور ایجاد علامت‌گذاری‌ها و نشانه‌های مختلف بر روی جاده‌ها و معابر استفاده می‌شوند تا ایمنی و راهنمایی لازم را برای رانندگان و عابران فراهم کنند. این رنگ‌ها دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی هستند.

پایه های روشنایی
رنگ ترافیکی

ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی

انواع رنگ‌های ترافیکی

کاربردهای رنگ‌های ترافیکی

نگهداری و بازبینی

رنگ‌های ترافیکی نیاز به بازبینی و نگهداری منظم دارند تا از کارایی و وضوح آن‌ها اطمینان حاصل شود. این بازبینی‌ها شامل بررسی دوام رنگ، ترمیم نقاط آسیب‌دیده، و بازآفرینی خطوط و علائم محو شده است.

رنگ‌های ترافیکی نقش حیاتی در ایمنی و کارایی سیستم‌های حمل و نقل دارند و انتخاب و استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند به بهبود شرایط جاده‌ای و کاهش حوادث کمک کند.

رنگ ترافیکی